PBB - Tagihan PBB NTB
Kode Produk Reseller Umum
BPBB136 Bayar PBB Kabupaten Dompu -1.990 -1.975
BPBB169 Bayar PBB Kabupaten Lombok Utara -1.990 -1.975
BPBB232 Bayar PBB Kota Bima -1.990 -1.975
BPBB244 Bayar PBB Kota Mataram -1.990 -1.975
CPBB136 Cek PBB Kabupaten Dompu 0 0
CPBB169 Cek PBB Kabupaten Lombok Utara 0 0
CPBB232 Cek PBB Kota Bima 0 0
CPBB244 Cek PBB Kota Mataram 0 0