PBB - Tagihan PBB Jabar Banten Jakarta
Kode Produk Reseller Umum
BPBB100 Bayar PBB DKI Jakarta -1.990 -1.975
BPBB110 Bayar PBB Kabupaten Bandung -1.990 -1.975
BPBB111 Bayar PBB Kabupaten Bandung Barat -1.990 -1.975
BPBB121 Bayar PBB Kabupaten Bekasi -1.990 -1.975
BPBB124 Bayar PBB Kabupaten Bogor -1.990 -1.975
BPBB129 Bayar PBB Kabupaten Ciamis -1.990 -1.975
BPBB130 Bayar PBB Kabupaten Cianjur -1.990 -1.975
BPBB132 Bayar PBB Kabupaten Cirebon -1.990 -1.975
BPBB149 Bayar PBB Kabupaten Karawang -1.990 -1.975
BPBB162 Bayar PBB Kabupaten Kuningan -1.990 -1.975
BPBB167 Bayar PBB Kabupaten Lebak -1.990 -1.975
BPBB197 Bayar PBB Kabupaten Serang -1.990 -1.975
BPBB206 Bayar PBB Kabupaten Subang -1.990 -1.975
BPBB207 Bayar PBB Kabupaten Sukabumi -1.990 -1.975
BPBB209 Bayar PBB Kabupaten Sumedang -1.990 -1.975
BPBB215 Bayar PBB Kabupaten Tangerang -1.990 -1.975
BPBB226 Bayar PBB Kota Bandung -1.990 -1.975
BPBB227 Bayar PBB Kota Banjar -1.990 -1.975
BPBB231 Bayar PBB Kota Bekasi -1.990 -1.975
BPBB235 Bayar PBB Kota Bogor -1.990 -1.975